Aktuelnosti

Aktuelni konkursi za promociju i razvoj inovativnog i ženskog preduzetništva

Prenosimo informacije o aktuelnim konkursima i pozivima u oblastima promocija inovativnog preduzetništva, razvoja regionalnih inovativnih start up centara i promocije ženskog preduzetništva. 

 

1. PROGRAM ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA:

https://inovacije.gov.rs/wp-content/uploads/2018/03/1.-Javni-poziv-promocija.pdf
Rok za podnošenje prijava: do utroška sredstava opredeljenih Programom

Cilj programa je promocija i popularizacija inovacija i inovacionog preduzetništva, kroz sledeće aktivnosti:

  1. Izrada i sprovođenje kampanje za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u sredstvima javnog informisanja;
  2. Organizacija manifestacija sa ciljem promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji;
  3. Izrada i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj promocija inovacija u funkciji podizanja efikasnosti i unapređenja procesa rada u preduzećima i drugim subjektima u Republici Srbiji
  4. Izrada i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji;
  5. Izrada multimedijalnih i štampanih publikacija kojima se promovišu inovacije i inovaciono preduzetništvo (izrada plakata, brošura, letaka, video materijala i sl.).

Kome je namenjen konkurs: Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, a koje svojim iskustvom u predmetnoj oblasti, kao i tehničkim, kadrovskim i ekspertskim kapacitetima, mogu da obezbede uspešnu realizaciju mera za čije sprovođenje su namenjena sredstva iz ovog programa.

 

2. PROGRAM PODRŠKE OTVARANJU REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP CENTARA:

https://inovacije.gov.rs/wp-content/uploads/2018/05/1.-Javni-poziv-Program-podrske-osnivanju-regionalnih-startap-centara.pdf
Rok za podnošenje prijava: do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Sredstva su namenjena za sledeće aktivnosti:

  1. Adaptacija prostora regionalnog inovacionog startap centra u cilju obezbeđenja infrastrukturnih uslova za rad startapova.
  2. Opremanje regionalnog inovacionog startap centra u cilju obezbeđivanja tehničkotehnoloških uslova za rad startapova.
  3. Realizacija programa rada i upravljanja regionalnim inovacionim startap centrom u cilju obezbeđenja održivosti poslovanja i razvojnih aktivnosti podrške startapovima.

Kome je namenjen konkurs: Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju organizacije iz inovacionog ekosistema (naučno-tehnološki, industrijski i inovacioni parkovi, inkubatori, akceleratori i druge organizacije i subjekti) koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave.

 

3. PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA:

https://inovacije.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/1.-Javni-poziv.pdf
Rok za podnošenje prijava: do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Postoje 2 mere u okviru programa:

  • Program promocije ženskog inovacinog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou: Sredstva se mogu koristiti za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou, organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji ženskog inovacionog preduzetništva, kao i za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji ženskog inovacionog preduzetništva u široj populaciji.
  • Program razvoja ženskog inovacionog preduzetništva na lokalnom nivou: Sredstva se mogu koristiti za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka čiji je cilj razvoj inovacionih preduzetničkih veština među ženama, za realizaciju programa dodele podsticaja ženama preduzetnicama u cilju unapređenja i razvoja njihovih poslovnih inovacionih kapaciteta, kao i za druge projekte kojima se razvija žensko inovaciono preduzetništvo na lokalnom nivou.