SENS

Korak po korak

Korak po korak do socijalnog preduzeća

Uopšteno govoreći, srž pokretanja socijalnog preduzeća čine dobra ideja i njena realizacija. Međutim, da biste ostvarili svoj cilj, osnovali socijalno preduzeće i izborili se za konkurentsku poziciju i „vidljivost“ na tržištu, potrebno je da detaljno prođete kroz sve faze, u čemu će vam pomoći tutorijali.

korak po korak

Kako napraviti marketing strategiju?

Marketing je vrlo bitan za socijalna preduzeća i može im doneti višestruku korist. Najpre, povećava vidljvost i prepoznatljivost vašeg socijalnih preduzeća, a onda pomaže i kod podizanja svesti o društvenim pitanjima kojima se bavi.

Bez obzira na veličinu organizacije ili budžeta za marketing, socijalna preduzeća koja komuniciraju jasno i konzistentno ovo što rade, svoju viziju i vrednost koju prave uspešnije su u izgradnji kredibiliteta i poverenja, podizanju sopstvenih kapaciteta i obezbeđivanju sredstava za rad.

Kod pravljenja marketing strategije, najpre je neophodno da jasno definišete kome se obraćate. To su najčešće dve ciljne grupe: vaši korisnici i svi oni koji podržavaju ili želite da počnu da podržavaju vaš rad (volonteri, donatori, partneri i sl.). Zatim je bitno da sebi postavite i sledeća pitanja:

1. Koje akcije želite da preduzmu?

2. Koje akcije je najizglednije da će preduzeti?

3. Kakvi su njihovi stavovi, vrednosti, interesovanja, životni stilovi i ponašanje?

4. Koje su njihove najčešće potrebe?

5. Šta ih motiviše da se uključe u vaše aktivnosti?

6. Da li već podržavaju vaš rad ili rad neke druge organizacije koja se bavi sličnim ili istim temama?

7. Kako se informišu?

8. Na koje načine ćete najbolje dopreti do njih?

Vrlo je bitno da se vaša komunikacija zasniva na sledećem:

1. Povežite sa sa ovim što je vašoj ciljnoj grupi važno!

2. Definišite jasno sve benefite koje mogu dobiti ukoliko se uključe u vaš rad!

3. Jasno ih pozovite na akciju!

4. Učinite da vaša poruka bude zapamćena i originalna! Razmislite šta je to po čemu su vaše socijalno preduzeće i vaš rad jedinstveni!

Najbitniji alati za vašu promociju su:

1. Vebsajt

2. Društvene mreže (Facebook, Twitter, Instagram i dr.)

3. Direktna (e-) pošta

4. Događaji koje organizujete

5. Strateška partnerstva sa drugim socijalnim preduzećima ili organizacijama

6. PR i mediji

7. Preporuke “od usta do usta”

Kako napraviti biznis plan?

Pisanju biznis plana možete pristupiti nakon što imate dovoljno informacija, nakon što ste uradili studiju izvodljivosti i identifikovali potencijalno tržište. Biznis plan mora uzeti u obzir ciljnu grupu, mora biti jasan i koncizan, sve tvrdnje koje navodi moraju biti potkrepljene.

Svrha biznis plana je da pruža osnovne smernice, ali ne i da bude nepromenljiv, njega uvek možete dorađivati. Uvek razmišljajte dok pišete biznis plan da li biste i sami podržali svoju ideju onako kako je predstavljena u planu.

Na ovom linku možete pronaći Vodič za pokretanje socijalnog preduzeća, koji sadrži formu biznis plana i već sada početi da ga popunjavate, ako ste došli do svih potrebnih informacija i zaključili da je vaša biznis ideja realna, održiva i da je tržištu potrebno socijalno preduzeće kao što je vaše.

Kako izvesti studiju izvodljivosti?

Studiju izvodljivosti sprovodite tako što uzimate u obzir dublju analizu tržišta, svoje proizvode/usluge, profil kupaca, konkurenciju, cenovnu politiku, potencijalnu lokaciju itd.

Rezultati studije izvodljivosti vam govore da li bi trebalo da se upustite u pokretanje socijalnog preduzeća, jer pokazuju koliko je vaša biznis ideja realna i održiva. Kod sprovođenja ove studije vrlo je bitno da se fokusirate na tržište, a ne na društvenu potrebu za vašim preduzećem.

Vrlo je korisno da izvedete tzv. SWOT analizu, u kojoj ćete posebnu pažnju obratiti na svoje prednosti, slabosti, pretnje i mogućnosti. Bitno je da budete svesni svojih prednosti, kako bi ulagali u njih i činili ih sve jačim. Bitno je da budete svesni i svojih slabosti, kako biste stalno radili na tome da ih prevaziđete. Važno je da znate koje su pretnje koje vas okružuju, da biste unapred smislili efikasne načine da se sa njima nosite i na kraju je značajno da upoznate sve mogućnosti koje su pred vama, kako ne biste propuštali prilike koje vam se ukažu.

Ključna pitanja kojima treba da se bavite u SWOT analizi su: tržište, ispunjavanje društvenih ciljeva, definisanje troškova, radna snaga, gotovninski tok, profitne marže, dobavljači, kupci...

Tržište ćete najbolje analizirati ukoliko postavite sebi pitanja:

1. Zašto će kupci kupovati baš kod vas?

2. Koliko je potencijalnih kupaca za vaš proizvod/uslugu i kako ćete doći do njih?

3. Po kojoj ceni ćete prodavati vaše proizvode/usluge?

4. Da li postoje neka ograničenja u vašem pristupu kupcima?

Za istraživanja konkurencije najznačajnija su vam pitanja:

1. Zašto kupci kupuju od vaših potencijalnih konkurenata?

2. Koje su snage i slabosti vaših potencijalnih konkurenata?

3. Kako vaši potencijalni konkurenci prevazilaze izazove?

4. U kom smeru se kreću vaši potencijalni konkurenti?

Planiranje finansija je takođe bitan deo procesa poslovnog planiranja. Ukoliko se pozabavite ovom temom pre pokretanja socijalnog preduzeća, moćićete da uočite potencijalne probleme u finansiranju i unapred isplaniranje sve finansijske tokove. U ovoj oblasti vam može dobro doći pomoć – možete zatražiti savet vaše banke, nekoga ko će vam pomoći besplatno ili možete angažovati biznis savetnika.

Kako testirati svoju biznis ideju

Pre nego što se upustite u poslovni poduhvat morate biti sigurni da postoji tržište za proizvode/usluge vašeg socijalnog preduzeća. Najverovatnije je da postoji društvena potreba za pokretanjem socijalnog preduzeća, ali je isto tako vrlo bitno da postoje i lica spremna da plate za vaše proizvode/usluge, tj. da postoji tržište za vaše preduzeće. Istraživanje potencijalnog tržišta vam omogućava da ustanovite da li ima svrhe nastaviti sa poslovnim poduhvatom i daljim razvojem ideje ili od nje treba odustati jer je malo realna.

Istraživanje tržišta može se podeliti na dve šire kategorije: primarno i sekundarno.


Primarno istraživanje podrazumeva:
1.Ispitivanje konkurenata ili manjih ciljnih grupa
2.Praćenje svega što radi konkurencija i potencijalni kupci
3.Testiranje proizvoda.


Sekundarno istraživanje podrazumeva:
1.Prikupljanje informacija iz relevantnih izvora, kao što su različiti poslovni i biznis časopisi
2.Prikupljanje informacija iz statističkih izveštaja
3.Prikupljanje informacija iz promotivnih materijala i cenovnika konkurencije
4.Internet, relevantne publikacije i sl.
5.Informacije iz anketa i upitnika, razgovor sa osobama koje imaju iskustva itd.

Zapitajte se kako ćete doći do kupaca, koliko su spremni da plate za vaš proizvod/uslugu. Konkurentno tržište vam pokazuje da postoji tražnja za određenim proizvodom/uslugom, ali istovremeno treba da vam govori i da je neophodno da uložite više napora kako biste se na istom tom tržištu dokazali.

Uzmite u obzir i sve resurse koji su vam potrebni. Razmislite o troškovima osoblja, obuka, opreme, zakupa prostora, materijala, marketinga itd. Izračunajte koliko vam je ukupno novca potrebno da pokrenete biznis.

Takođe, obratite pažnju i na tzv. prelomnu tačku poslovanja. To je tačka u kojoj prodaja donosi dovoljno prihoda za podmirivanje ukupnih troškova rada. Tek nakon što dostignete i pređete prelomnu tačku, vi ostvarujete profit. Kada odredite prelomnu tačku, morate odlučiti da li zaista možete da ostvarite obim prodaje koje je neophodan da bi vaš posao opstao. Ukoliko brojevi pokazuju da je vaša ideja održiva, ima smisla da se upustite u ovaj poduhvat i pređete u naredne faze razvoja poslovanja.

Kako pokrenuti socijalno preduzeće

Postoji nekoliko načina na koje možete pokrenuti socijalno preduzeće, koje za pravni sistem u Srbiji još uvek predstavlja novinu. Primeri iz prakse pokazuju da su se socijalna preduzeća, u zavisnosti od vrste delatnosti koje obavljaju, najčešće odlučivala za jednu od tri pravne forme:

1. zadruge;

2. udruženja građana;  

3. društva sa ograničenom odgovornošću.

Uporednim prikazom osnovnih karakteristika sva tri oblika, želimo da vama, budućim socijalnim preduzetnicima, pružimo mogućnost da izaberete najpogodniji oblik rada.

Može se reći da je najlakše otvoriti socijalno preduzeće, jer je mnogo veći izazov održavanje i razvijanje posla i borba na tržištu, uz istovremeno zadržavanje socijalne komponente poslovanja. Iz tog razloga treba dobro osmisliti ideju i okupiti oko sebe prave ljude sa kojima ćete pokrenuti socijalno preduzeće.

ideja

Bez obzira na tip preduzeća koji odaberete, naš predlog je da poslovanje pokrenete sa partnerima sa kojima ćete udružiti znanja i veštine, što će vam u samom startu biti od velike pomoći. Takođe, važno je da sva zaduženja i odgovornosti regulišete ugovorom, kako u budućnosti ne biste imali neprijatnih situacija.

Naredni korak, nakon što ste dobro osmislili ideju i okupili saradnike od poverenja, pristupite istraživanju konkurencije i potencijalne tražnje vašeg budućeg proizvoda putem slobodne ankete. U skladu sa dobijenim podacima, unesite promene u svoj dosadašnji biznis plan i prionite polako na posao.

Koju formu socijalnog preduzeća odabrati

Vrlo je važno da, pre nego što se odlučite da pokrenete socijalno preduzeće, odaberete odgovarajuću pravnu formu, koja će ispuniti sve vaše zahteve i ciljeve.

Ukoliko niste sigurni za koji tip socijalnog preduzeća da se odlučite, pripremili smo vam kratak pregled tri najčešća vida socijalnih preduzeća u Srbiji:

1. zadruga;

2. udruženje građana; 

3. društvo sa ograničenom odgovornošću.

pravna forma

1. Zadruga

Zadruga je oblik organizovanja fizičkih lica u kojoj članovi, poslovanjem na zadružnim principima dobrovoljnosti i solidarnosti, demokratičnosti, ekonomskog učešća, jednakog prava upravljanja, samostalnosti, zadružnog obrazovanja i međuzadružne saradnje, ostvaruju svoje ekonomske, socijalne i kulturne interese. Zadrugom upravljaju zadrugari i u upravljanju imaju jednako pravo glasa.

U zavisnosti od ciljeva osnivanja i potrebnih sredstava za osnivanje i poslovanje, zadruge se mogu osnivati i poslovati saudelima ili bez udela, u skladu sa ugovorom o osnivanju i zadružnim pravilima.

Zadružna svojina obrazuje se iz udela zadrugara koji su preneseni u svojinu zadruge ili članarine zadrugara, sredstava ostvarenih radom i poslovanjem zadruge i sredstava koja je zadruga stekla na drugi način. Stopa poreza na dobit pravnih lica je proporcionalna i jednoobrazna, i iznosi 10%.

2. Društvo sa ograničenom odgovornošću

D.o.o. osnivaju pravna i/ili fizička lica, radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti. Član društva s ograničenom odgovornošću stiče udeo u osnovnom kapitalu društva srazmerno vrednosti uloga.

Pravo glasa članova kao i imovinska prava srazmerni su udelima članova u ukupno uplaćenom osnovnom kapitalu društva u vreme ostvarivanja tih prava.

Skupština društva odlučuje o raspodeli ostvarene dobiti, a ona se vrši srazmerno udelu u osnovnom kapitalu društva. Stopa poreza na dobit pravnih lica je proporcionalna i jednoobrazna, i iznosi 10%.

3. Udruženje građana

Udruženje se osniva radi ostvarivanja ili unapređenja bilo kojeg zajedničkog ili opšteg cilja ili interesa, a koji nije zabranjen Ustavom ili zakonom, a mogu ga osnovati najmanje tri fizička ili pravna lica.

Za osnivanje udruženja nije potrebna nikakva osnivačka imovina. Obavezni organi udruženja su skupština i zastupnik udruženja. Članovi upravljaju udruženjem neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima udruženja.

Za svoje obaveze udruženje odgovara celokupnom svojom imovinom. Članovi udruženja i organa udruženja ne odgovaraju za obaveze udruženja u pravnom prometu svojom imovinom.

Saglasno načelu zabrane raspodele dobiti, kao jedne od ključnih karakteristika nedobitnih (neprofitnih) pravnih lica, udruženje ne može dobit ostvarenu od privredne ili druge delatnosti da raspodeljuje osnivačima, članovima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima, ili sa njima povezanim licima.

Ukoliko obavlja privrednu delatnost neposredno, pod određenim uslovima, ima pravo na poresko oslobođenje, a ukoliko ne ispunjava propisane uslove, podleže obavezi plaćanja opšte stope poreza na dobit pravnih lica od 10%.

Kako registrovati socijalno preduzeće

Većina pomisli da nas prilikom osnivanja socijalnog preduzeća očekuje dosta papirologije. Međutim, ukoliko se dobro informišete, razjasnite osnovne stvari, videćete da taj proces i nije toliko složen.

Registracija socijalnog preduzeća je zakonski obavezna i označava sam početak vašeg odgovornog poslovanja prema državi i društvu. S toga smo vam izdvojili najvažnije informacije o osnivanju za svako preduzeće ponaosob.

Sam čin registracije se razlikuje u zavisnosti od tipa socijalnog preduzeća koje osnivate, ali postoje određene stavke identične za sva tri tipa, a to su:

  • podnošenje prijave za registraciju;
  • izrada rešenja APR (PIB i matični broj);
  • izrada pečata;
  • otvaranje računa.

registracija preduzeca

1. Zadruga

Akti potrebni za osnivanje zadruge su ugovor o osnivanju, zadružna pravila, zapisnik sa osnivačke skupštine kao i ostali akti ukoliko ih ima. Zakon o zadrugama ne propisuje posebne uslove o visini minimalnog kapitala.

Za zadruge su zakonom predviđene:

  • Redovna zadružna revizija koja se obavlja svake druge godine;
  • Vanredna revizija – po odluci organa zadruge, odnosno na zahtev zadružnog saveza, nadležnih državnih organa, određenog broja zadrugara, utvrđenog zadružnim pravilima ili poverilaca zadruge.

2. Društvo sa ograničenom odgovornošću

Za osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću podnosi se osnivački akt, s tim da je u situaciji kada postoji više osnivača, preporučljivo sačiniti i ugovor članova društva, kojim bi se bliže uredili odnosi u društvu.

3. Udruženje građana

Za osnivanje udruženja neophodno je da osnivači održe osnivačku skupštinu, na kojoj će usvojiti osnivački akt i Statut, i izabrati lice ovlašćeno za zastupanje udruženja. Udruženje je u obavezi da o toku i sadržaju izvršenih radnji i donetih odluka sačini zapisnik sa osnivačke skupštine koji će, između ostalog, dostaviti kao prilog prijavi za upis udruženja u Registar.