SENS

Publikacije

Da biste što više savladali potrebnu materiju i išli u korak sa svim aktuelnostima iz oblasti socijalnog preduzetništva, pripremili smo stručne publikacije i istraživanja koja su sprovedena u svetu i kod nas. Takođe, u okviru iste sekcije možete čitati Biltene, koje smo pokrenuli sa željom da informišemo javnost i tako stvorimo ulove za razvoj socijalnog preduzetništva i ekonomije u Srbiji.

Katalog proizvoda socijalnih preduzeća i predloga za saradnju sa poslovnim sektorom

publikacije

Katalog predloga za saradnju sa poslovnim sektorom za 2014. godinu predstavlja 26 odabranih inovativnih predloga za uspostavljanje partnerstava. Na jednom mestu, sažeto i konkretno, organizacije i socijalna preduzeća predstavile su svoje aktivnosti, biznis ideje, proizvode i usluge poslovnom sektoru.
Katalog su pripremili Smart kolektiv i Forum za odgovorno poslovanje.

download

Socijalna preduzeća i uloga alternativne ekonomije u procesima Evropskih integracija

Socijalna preduzeća i uloga alternativne ekonomije u procesima Evropskih integracija

Saznajte više o razvoju socijalnih preduzeća u zemljama Evropske unije i o tome kakvu ulogu su socijalna preduzeća dobila u trećem sektoru, u oblastima radne integracije i socijalne zaštite. Publikacija daje pregled prvih oblika socijalnih preduzeća u Srbiji i pravnog okvira u kojem su se ona razvijala. Pročitajte izveštaj Evropskog pokreta u Srbiji iz 2008.godine, koji će vam dati uvid u razvoj ovog koncepta i njegov značaj u procesima EU integracija.

download

Preporuke za podršku razvoja kapaciteta socijalnih preduzeća u Srbiji

Preporuke za podršku razvoja kapaciteta socijalnih preduzeća u Srbiji

Koji su dostupni izvori finansiranja za socijalna preduzeća, kako unaprediti ljudske resurse i koji su postojeći pravni oblici dostupni socijalnim preduzećima? Koje su preporuke za unapređenje ovih uslova i za stvaranje povoljnijeg okruženja  za funkcionisanje  i razvoj  socijalne  ekonomije? Kakva su iskustva iz Italije i Poljske? Saznajte u publikaciji koju je pripremio Evropski pokret u Srbiji, 2011. godine.

download

Podsticanje socijalnog preduzetništva i osnivanja socijalnih preduzeća u Srbiji

Podsticanje socijalnog preduzetništva i osnivanja socijalnih preduzeća u Srbiji

Šta je potrebno da bi se podržalo socijalno preduzetništvo u Srbiji? Koje su neophodne mere za stvaranje povoljnijeg okruženja i razvoj socijalnog preduzetništva u oblastima javnih politika, zakonskog okvira, finansiranja, programa podrške socijalnim preduzećima, tržišta i slično. Pogledajte izveštaj koji je 2012. godine sastavio Program lokalnog ekonomskog razvoja i zapošljavanja (LEED) u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, a u okviru istraživanja koje je sproveo OECD.

download